SPORUN EN İYİLERİ

OYLARINIZLA SEÇİLİYOR
Katılım Koşulları Oylama Anasayfa
Katılım Koşulları

• http://yilinsporcusu.milliyet.com.tr/ internet sitesi Milliyet Gazetecilik ve Yayıncılık A.Ş. (“Milliyet”) ve Procter&Gamble Tüketim Malları San. A.Ş. (“P&G”) tarafından hazırlanıp yönetilmektedir. Söz konusu uygulama ve Milliyet internet sayfası üzerinden toplanan veriler ve bunların işlenmesine ilişkin usul ve esaslar için katılımcıların, internet sayfasında yer alan Gizlilik Politikası’nı http://www.milliyet.com.tr/veripolitikasi/ ve https://www.pg.com/privacy/turkish/privacy_notice.shtml okuması ve gereken konularda onay vermesi gereklidir.

• Oylama, 22/02/2024saat 14:00'da başlayıp 02/05/2024 saat 23:59’da sona erecektir.

• Katılımcı, oylama boyunca oluşturduğu ve seçtiği seçenekleri kendi rızasıyla paylaştığını uygulamaya katılarak kabul etmiştir.

• Oylama tarihleri arasında “Gillette Milliyet Yılın Sporcusu Ödülleri” kapsamında http://yilinsporcusu.milliyet.com.tr/ internet sitesinde (ücretsiz) yayınlanacak forma girilen; ad soyad, e-posta bilgilerinin doğruluğu, yeterliliği ve ispatı katılımcıların sorumluluğundadır.

• Milliyet oylama boyunca, oylama sonuçlarını olumsuz yönde etkileyecek şekilde bilgisayar teknolojilerini kullanarak hile yapıldığını tespit etmesi durumunda yarışmacının o ana kadarki bütün yarışma verilerini hiçbir uyarı yapmadan iptal etme ve kullanıcıyı yarışmadan menetme hakkını saklı tutar. Ayrıca bu kişiler hakkında yasal işlem başlatma hakkı saklıdır.

• Milliyet, bu uygulamaya katılım esnasında, yarışmacıların kişisel bilgisayarları ve internet erişimlerinden kaynaklanan sorunlardan ve her türlü teknik aksaklıklardan dolayı (İnternet hızının düşük olması, bağlantının kopması, vb.) oluşabilecek problemlerden ve söz konusu bilgisayara yetkisiz erişim vb. durumlardan kaynaklanabilecek problem ve zararlardan sorumlu değildir. Katılımcı, problem ve zarar tazmini nedeniyle hiçbir şekilde Milliyet’ten ve/veya P&G’den talepte bulunamaz ve/veya rücu edemez.

• Katılımcılar uygulama dahilinde verdikleri kişisel bilgilerinin doğru ve eksiksiz olduğunu kabul, beyan ve taahhüt ederler. Kullanıcı yarışma süresince verdiği bilgilerde herhangi bir değişiklik olması halinde bu durumu derhal Milliyet’e bildirmekle yükümlüdür. Bilgilerin eksik veya yanlış olması nedeniyle kullanıcıya ulaşılamamasından ve bu nedenle oluşabilecek her türlü doğrudan ve/veya dolaylı zarar hususunda Milliyet ve/veya P&G kesinlikle sorumlu değildir.

• Oylama kaydı sırasında katılımcı tarafından yanlış beyan edilen bilgiler sebebi ile yaşanacak aksaklıklardan, Milliyet ve/veya P&G sorumlu tutulamaz.

• Milliyet, katılımcılarının kişisel bilgilerin gizli tutulması konusunda 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili mevzuatta öngörülen gerekli tedbirleri almaktadır. Milliyet’in gerekli bilgi güvenliği önlemlerini almasına rağmen sisteme düzenlenecek saldırılar sonucunda bu bilgilerin zarar görmesi veya üçüncü kişilerin eline geçmesi halinde, durumu İlgili Kişi’ye (veri sahibine /ilgili katılımcıya) ve Kişisel Verileri Koruma Kuruluna gerekli bildirimleri yapar. Milliyet, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili mevzuat kapsamında kendi yükümlülüklerini yerine getirmekten sorumlu olup katılımcıların kendi kusurundan kaynaklanan ya da kontrolü dışındaki üçüncü kişi saldırılarından ve bu sebeple oluşan zararlardan sorumlu değildir. Katılımcı, kişisel verilerin P&G ve altındaki markalar ile paylaşıldığını/paylaşılacağını kabul eder. Gerekli güvenlik tedbirlerinin alınmasında veri sorumlusu sıfatıyla Milliyet ve P&G kendi kusurları ve sorumlulukları oranında sorumludurlar.

• Kişisel Verilerin işlenmesine ilişkin detaylı bilgilere aşağıdaki bağlantı adreslerinden ulaşabilirsiniz.

Milliyet aydınlatma metni
PG aydınlatma metni

• Milliyet herhangi bir sebebe bağlı olmaksızın oylama tarihleri, katılım koşulları ve oylama ilgili değişiklik yapma hakkına sahiptir.

• Oylamaya katılan herkes, EURO 2024 bilet çekilişine katılmış olacaktır. İşbu EURO 2024 bilet çekilişi Milli Piyango İdaresi’nin 03.04.2024 tarih ve sayılı E-24951361-255.05.02-54898 izniyle yapılmakta olup, çekiliş koşulları aşağıda yer almaktadır. Çekiliş sonucunda 15 kişiye yalnızca Milliyet ve P&G’nin belirlediği EURO 2024 maçlarından biri için 1 (bir) adet maç bileti verilecektir. Ulaşım (uçak bileti vs.), konaklama, vize vs. gibi masraflar Milliyet ve P&G tarafından karşılanmayacak olup, bu masraflar katılımcılar tarafından hiçbir şekilde Milliyet’ten ve/veya P&G’den hiçbir şekilde talep edilemez

• 18 yaşından küçükler oylamaya ve EURO 2024 bilet çekilişine katılamaz, katılmış ve çekiliş kapsamında EURO 2024 bileti kazanmış olsalar dahi biletleri teslim edilmez.

• Milliyet ve P&G ile bu şirketlerin altlarındaki markalar, EURO 2024 bilet çekilişi dahil olmak üzere oylamadan kaynaklı sonuçlar ve katılımcıların görüşlerini almak için katılımcılar ile iletişime geçebilecektir.

• Oylamaya katılan herkes, bu kuralların onaylandığına dair ayrı bir işlem yapmasa bile bu şartları kabul etmiş sayılır.

• Milliyet önceden belirtmeksizin oylamayı durdurma ve koşullarında değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

• Fikri mülkiyet hakları dahil, işbu oylama içeriğinin tüm hakları münhasıran Milliyet Gazetecilik ve Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

• Bir kişi oylama içerisindeki kategorilere bir kere katılabilir.

• 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında Milliyet tarafından düzenlenen oylamada yer almak ve EURO 2024 bilet çekilişine katılmak için aktardığınız kişisel verileriniz; oylamanın ve EURO 2024 bilet çekilişinin düzenlenmesi, yönetimi, sonuçlandırılması, kazananların belirlenmesi, sonuçlar ve süreç ile ilgili katılımcılar ile iletişime geçme, Milliyet tarafından diğer yarışmalar/uygulamalar için istatiksel veriler oluşturma amaçları ile işlenmektedir. Milliyet veri sorumlusu sıfatıyla oylamaya ve EURO 2024 bilet çekilişine katılacak olan kişilerin kişisel verilerini elektronik ortamda toplamaktadır. Toplanan katılımcılara ait kişisel veriler Milliyet tarafından işlenmekte olup yarışmanın işbu oylama kuralları ve kullanım şartlarına göre kazananları belirlenmekte ve sadece söz konusu ilgili kişilere ait kişisel veriler oylama kapsamında yukarıda belirtilen amaçlar kapsamında P&G ve altlarındaki markalara aktarılmaktadır.

• P&G ve altlarındaki markalara aktarılan kişisel veriler sadece işbu oylama kapsamında işlenmekte olup markaların yarışmanın düzenlenmesi veya organizasyonu kapsamında hizmet alınan diğer üçüncü kişilere aktarılacaktır. Katılımcılar, bu hususu bildiklerini beyan ederler. P&G, Katılımcılara tarafınca gönderilecek ticari iletiler bakımından 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkındaki Kanun ve sair mevzuat kapsamında kişisel verilerinin kendisine yapılacak bilgilendirme ve anket uygulamaları da dahil her türlü ticari elektronik iletinin gönderimine ilişkin gerekli izinlerin alınmasından ve tüm yasal gerekliliklerden kendisi sorumludur.

• Oylamanın sona ermesi veya işbu oylama kurallarının 10 ve 12. maddeleri ile T.C. mevzuatına herhangi bir aykırılığın Milliyet veya P&G ve altlarındaki markalar tarafından tespit edilmesi halleri de dahil olmak üzere sonuçların açıklanmasından sonra mevzuatsal olarak saklanması gerekmeyen katılımcılara ait kişisel veriler Milliyet, P&G ve altlarındaki markalar ve yarışma kapsamında aktarılan üçüncü kişilerin veri tabanlarından mevzuata uygun olarak saklama süresi sona erdiğinde silinir.

• Oy verenler ve EURO 2024 bilet çekilişine katılan katılımcılar kişisel verilerinin silinmesini veya yok edilmesini talep edebilirler.

• Milliyet ve P&G ve altlarındaki markalar yarışmacılara ait kişisel verileri anonimleştirerek veri tabanlarında muhafaza etme hakları saklıdır.

• Oylama kapsamında toplanan kişisel veriler Milliyet Grubu Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunması http://www.milliyet.com.tr/Milliyet.aspx?aType=VeriPolitikasi kapsamında işlenir. Oylama kapsamında Milliyet tarafından toplanan ve P&G’ye aktarılan kişisel veriler, P&G ve altındaki markalar tarafından http://www.pg.com/privacy/turkish/privacy_statement.shtml kapsamında işlenmektedir.

• P&G ve altlarındaki markaların kampanyalarından haberdar olmayı tercih etmezseniz, size gelecek e-postadaki "haberdar olmak istemiyorum” seçeneğini seçebilirsiniz.